Jsme Slované, tady doma, na našem Slovanském území.

sv46

Slovanský rok 7532

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod ( čl.17, odst.2):

„ Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“.


Jasenka je naša otčina

Otčina je naše rodiště, zem otce a matky, dědy a babičky. Proto je Otčinou i rodná zem, vlast. Otčina ztělesňuje mužské a ženské energie. SLOVAN je vždy vlastencem své země, své vlasti. Slovanský světonázor učí všechny Slovany ctít si svoji rodnou zem, její bohatství, zvyšovat její úspěchy.