Jsme Slované, tady doma, na našem Slovanském území.

sv46

Slovanský rok 7530

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod ( čl.17, odst.2):

„ Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“.


Jasenka je naša otčina